Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie

 

“Onderzoek naar onze mentale gezondheid is belangrijker dan ooit” - Grote Coronastudie

De coronasituatie en de opgelegde maatregelen hebben een grote impact op onze mentale gezondheid, dat blijkt uit de Grote Coronastudie. Maar reeds voor de uitbraak vormde onze mentale gezondheid een risico voor ons algemeen welzijn. Cijfers van het nationaal gezondheidsinstituut Sciensano tonen aan dat in 2018 32,8% van de Belgische bevolking kampte met psychische problemen. Dat is verontrustend, en vraagt om bijkomende oplossingen.

 

“Mentale gezondheid is meer dan de afwezigheid van mentale stoornissen” – WHO

Mentale gezondheid maakt integraal deel uit van onze algemene gezondheid. Hoe gezond we mentaal gesteld zijn, hangt af van socio-economische, biologische, en omgevingsfactoren (WHO). In de praktijk zijn dit bijvoorbeeld je relaties met anderen, je financiële toestand, genetische factoren, fysieke en mentale invloeden sinds je geboorte, en wat er momenteel rondom jou gebeurt. Uitzicht focust op het beter begrijpen van de omgevingsfactoren als probleem en oplossing voor de mentale gezondheid.

 

“Grotere focus op preventie” - FWO

Dankzij jarenlang onderzoek zijn er al heel wat klinisch-psychologische therapieën die onze mentale gezondheid helpen bevorderen, maar op vlak van preventie zijn er nog tekortkomingen. Dat blijkt uit een recent rapport van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, dat preventie identificeerde als topprioriteit voor gezondheid en welzijn. Uitzicht beantwoordt deze nood met onderzoek naar de impact en mogelijkheden van onze omgeving voor het voorkomen en genezen van problemen met onze mentale gezondheid.

 

“Dat elk van ons zijn omgeving kan beoordelen en hoe hij/zij zich daarbij voelt, daar twijfelen we niet aan.”

Maar hoe reageert ons lichaam en onze geest op onze omgeving, en wat zijn de onderliggende processen die deze effecten bepalen? Therapeuten tasten hierover nog in het duister. Bovendien bereiken de bestaande therapieën nog te weinig mensen door hun hoge kost of de psychologische drempel om professionele hulp te zoeken (bron). Het onderzoek van Uitzicht pakt dit aan door cruciale processen bloot te leggen over hoe de omgeving kan dienen als therapie. Die kennis willen we implementeren in wetenschappelijk onderbouwde therapieën voor het brede publiek en voor de klinisch-psychologische wereld. We houden er hierbij natuurlijk rekening mee dat de reactie op de omgeving specifiek is naargelang de omgeving en de persoon.  

Het stedenbouwkundig beleid kan ook gebruik maken van de door ons verzamelde kennis. Het is belangrijk dat we ons in een gezonde leefomgeving bevinden, zowel fysiek als mentaal. Naast achterhalen hoe wij mensen reageren op de omgeving, willen we natuurlijk ook weten welke details en eigenschappen van de omgeving ons al dan niet voordelen bieden. Landschapsarchitecten en beleidsmakers kunnen onze kennis dus gebruiken om ervoor te zorgen dat de praktische functies van de omgeving op een gezonde manier vervuld kunnen worden.

 

“De wetenschappelijke literatuur zegt …”

Vanuit de wetenschappelijke literatuur kunnen we al heel wat leren. Iemand kan op verschillende manieren reageren op zijn omgeving, en die reactie is specifiek naargelang de omgeving en de persoon. Ons brein bepaalt hoe we moeten reageren op het zien, horen, ruiken, voelen… van een bepaalde omgeving. Er spelen zich psychologische reacties af in de emoties (gedachten, gevoelens) en het cognitief functioneren (concentratie, geheugen). Gelijktijdig treden ook diverse, nog dikwijls onduidelijke, fysieke processen in gang. Zo zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de hartslag, de mate van zweten, de ademhaling, spierspanning, lichaamstemperatuur… In dit web van interacties bepalen dus zowel mentale als fysieke processen voor een groot deel onze mentale gezondheid, en al die symptomen linken aan stress. Volg de Facebookpagina van Uitzicht om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetenschappelijke publicaties over onze mentale gezondheid.

 

“Knowledge gap = hiaat in de wetenschap”

Gedreven door miljoenen jaren evolutie, zijn er dus complexe interacties doorheen ons lichaam en brein. Terwijl onze omgeving snel verandert, is het onduidelijk hoe die complexe interacties zich vandaag de dag manifesteren als gevolg van de nieuwe omgevingen. Elke studie van Uitzicht gaat dieper in op een deelaspect van deze vraagstelling. Hierbij onderscheiden we de variatie in de omgeving, en de variatie in mogelijke responsen van elk uniek individu.

 

“Innovatief, hoe dat?”

Er zijn al heel wat studies voorhanden die bepaalde aspecten van de omgeving onderzochten. Echter, om tot wetenschappelijk algemeen aanvaardbare conclusies te komen, is er veel meer dan enkele studies nodig. Alleen een grote hoeveelheid aan studies op diverse populaties, met verschillende methoden, en telkens controlerend voor beïnvloedende variabelen, geeft ons absolute zekerheid over de spelende factoren. Het holistisch en baanbrekend onderzoek van Uitzicht draagt bij tot het versterken van de reeds bestaande hypothesen en het blootleggen van nieuwe hypothesen. We doen dit door vernieuwende studie designs op te maken die nieuwe technologieën (vb. virtual reality, eye-tracking) combineren met geavanceerde metingen (vb. elektrocardiogram, hersenactiviteit), verder bouwend op de traditionele kennis.

 

“Multidisciplinair = de combinatie van kennis uit verschillende disciplines”

Om de psychologische en lichamelijke processen bloot te leggen is een multidisciplinair team van onderzoekers nodig, en dat hebben we! Met ons team brengen we de klinische gezondheidswetenschap, psychologie, sociologie, en biologie samen. Dit geeft een unieke mix van onderzoekers die zowel zeer brede, als zeer diepgaande vraagstellingen kunnen oplossen. Jouw deelname aan Uitzicht zal dus zeer waardevolle en toepasbare kennis opleveren!

 

“Uitzicht is bedoeld voor impact”

Zonder Uitzicht loopt ons onderzoek de kans om zijn impact te missen. Naast kennis verzamelen, willen we natuurlijk onze kennis delen met het brede publiek en met de klinisch-psychologische wereld. Daarom communiceren we onze resultaten in wetenschappelijke artikels gericht aan de klinisch-psychologische wereld, en zorgt Uitzicht ervoor dat die artikels ook het brede publiek bereiken. Op die manier helpt Uitzicht mee onze mentale gezondheid te verbeteren voor een veerkrachtigere samenleving. Goedkoop en toegankelijk, vind je niet? Volg onze Facebookpagina voor nog meer impact.

“Ons onderzoek tilt jouw levenskwaliteit tot een hoger niveau.”

Bekijk onze studies en doe mee.